Waarom een Communicatieplan?

Een strategisch communicatieplan wil je opstellen als je de volgende vragen hebt:

 • Hoe bereik ik mijn doelgroep met zo min mogelijke middelen?
 • Welke boodschap is krachtig?
 • Welke cultuurverschillen beïnvloeden mijn strategie en boodschap?
 • Wat is de communicatie infrastructuur?
 • Wat wil je bereiken?
 • Welke doelgroepen is belangrijk?
 • Wat is je imago?
 • Welke media moet ik wanneer inzetten?
 • Welke identiteit en waarden stralen we uit en willen we dat wel?
 • Hoe vind ik mijn doelgroep?

Hoe helpt dit u?

Het communicatieplan geeft antwoord aan de belangrijkste spelers van je organisatie. Een strategisch communicatieplan is belangrijk om:

 • Organisatie-aspecten te integreren en een helder profiel van de organisatie te kenschetsen.
 • Inspanningen die nodig zijn om bekendheid en vertrouwen bij de afnemers van je producten/diensten (klanten) te laten groeien.
 • Pro-actief en strategisch te werken en zo de druk van reactief handelen te verminderen op je kapitaal: financieel, personeel, faciliteiten, etc.
 • Partners en netwerken te prioriteren zodat het veelvoud van vergaderen en deelname aan netwerken gekoppeld wordt aan de organisatiedoelstellingen.
 • Het vertrouwen van partners, investeerders, donateurs en de gemeenschap te verhogen omdat het getuigt van kwaliteitsvolle leiderschap.

Nadeel van een externe begeleiding:

 • Kostbaar
 • Twijfel in het besluit om belangrijke zaken in handen van externen te leggen.
 • Teweeg gebrachte veranderingen zijn niet duurzaam gegarandeerd.
 • Notie van tijdverspilling met het uitleggen van basisprocessen in de organisatie.
 • Kennis en kunde blijven niet in de organisatie na het traject (dit nadeel heb ik ondervonden toen ik zelf gebruik maakte van consultancy-diensten voor mijn werkgever. Daarom is onze werkwijze zodanig aangepast dat we al onze kennis en kunde vastleggen en overdragen aan sleutelpersonen in de organisatie)
 • De lijst van nadelen is uiteraard korter dan de lijst voordelen ;)

Voordeel van een externe begeleiding:

 • Een externe kan ‘informele geschillen en spanningen’ waarnemen en bespreekbaar maken waardoor het klimaat in de organisatie opgeschoond wordt en teamwerk gestimuleerd wordt.
 • Ervaringen van de externe met andere organisaties en situaties kunnen leiden tot het oplossen van problemen of voorstellen voor strategieën die al uit de kinderschoenen zijn en hun nut hebben bewezen waardoor risico’s minder zwaar wegen en investeringen met grotere zekerheid gedaan kunnen worden.
 • Sterkten en kansen bevestigd krijgen van externen sterken de motivatie van het team aan en inspireren om te de doelstellingen te behalen en eventuele veranderingen te ondergaan.
 • Niemand houdt van veranderingen maar om veranderingen in de organisatie bespreekbaar te maken, is de rol van de externe als een katalysator en creëert een ‘safe zone’ voor alle betrokkenen vrij van ‘angsten’ in de organisatie.
 • Een consultant biedt specialisme, deskundigheid, ervaring met het brede veld en lessons learned waardoor het beleidsplan niet een ‘onder onsje’ is maar ‘out-of-the-box strategie’.

Wat kunt u verwachten?

We gaan gefaseerd aan de slag met pragmatische vragenlijsten, bevragingen en gesprekken die de gap tussen nu en de visie over 5 jaar concreet zichtbaar maakt.

- Analyse fase: 

- Beschouwen Missie/Visie/Waarden

- Doelstellingen: strategisch, tactisch en operationeel

- Monitoringssysteem: wat gaan we meten en waarom

- Welke boodschap is centraal en welke dragers ervan zijn binnen de organisatie?

- Begroting

- Rapportages

Vrijblijvend aanbod

Uiteraard zijn er nog een heleboel vragen die nog niet aan de orde zijn gekomen. Een vrijblijvend gesprek zal u inzicht geven in wat wij voor u kunnen betekenen. Besluit na het ontvangen van onze voorstel.

Vul nu het contactformulier in voor een vrijblijvend aanbod en ervaar de meerwaarde van DiMeOr Consultancy.