Waarom Diversiteit?

Diversiteit is er sinds mensenheugenis en hoe om te gaan met de ander is een van de moeilijkste vragen in het leven. Diversiteit zoals wij dat ervaren heeft veelal te maken met mensen die verschillen in gebruiken, noden en aanpak. Deze verschillen kunnen als een 'obstakel' worden gezien doch het leven biedt genoeg voorbeelden van 'obstakels' die waardevolle geschenken bleken.  Een beleidsplan schetst de koers, de doelstellingen van de organisatie in het capteren van de kansen en opportuniteiten die diversiteit in petto heeft, en hoe die strategisch te integreren. 

 • Wat kenmerkt je organisatie? 
 • Hoe willen we gezien worden?
 • Waar zijn we sterk in afzonderlijk als eenheid of afdeling en collectief?
 • Hoe verschillen onderling kunnen leiden tot hoge creativiteit, oplossingen en winst?
 • Welke strategie is lonend bij het minste investering en een maximale rendement?
 • Hoe wil je als organisatie de komende jaren ontwikkelen? 
 • Wie heeft belang bij onze organisatie?
 • Binnen welk termijn doe je wat?
 • Wat heb je daarvoor nodig? 
 • Welke menselijke waarden zijn belangrijk?
 • Gaan we wel de juiste richting op? 
 • Hoe kunnen ‘quick-wins’ behaald worden om snel de positie te versterken en interesse te verhogen?

Wie heeft er hier baat bij?

 De MENS in de verschillende rollen krijgen een erkenning van hun individuele en collectieve bijdrage in de organisatie: 

 • Klanten krijgen vertrouwen in de organisatie door minder personeelswissel; 
 • het intellectueel kapitaal blijft behouden en de dienst/ product staat voor duidelijke waarden waarmee men zich kan identificeren en een binding mee kan hebben.
 • Het geeft managers eenduidigheid over waar de investeringen gedaan moeten worden waar (nog) niet, waarom en welke resultaten op komst zijn. 
 • Personeel in hun respectievelijke eigenheidheeft binding met de organisatiedoelen waardoor ze gemotiveerd blijven, bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en fier zijn op de waarde die ze leveren aan de organisatie-resultaten.
 • Investeerders krijgen meer vertrouwen in het goed bestuur van de organisatie, de kwaliteit en duurzaamheid van het product en de impact op de klanten en grotere samenleving die een betere ROI garandeert. Een helder beleidsplan, zonder teveel poespas, trekt investeerders, sponsors en fondsen aan.
 • Concurrenten moeten zelf ook een toontje hoger proberen te zingen om bij te blijven waardoor de rol van je organisatie alleen maar versterkt wordt en in waarde toeneemt.

Wat kunt u verwachten?

We gaan gefaseerd aan de slag met pragmatische vragenlijsten, bevragingen en gesprekken die de gap tussen nu en de visie over 5 jaar concreet zichtbaar maakt.

 • Intake/Analyse fase: 
  • Stakeholders-bevraging
  • Bevraging van het management
  • Bevraging van het personeel
  • Proces-flowchart analyseren
  • Sterkten, Zwakten, Bedreigingen, Kansen, Aspiraties, Resultaten in kaart brengen
 • Formulering Missie/Visie/Waarden van de aanpak
 • Doelstellingen: strategisch, tactisch en operationeel
 • Monitoringssysteem: wat gaan we meten en waarom
 • Begroting
 • Rapportages

Nadelen

Nadeel van een externe begeleiding:

 • Kostbaar
 • Twijfel in het besluit om belangrijke zaken in handen van externen te leggen.
 • Teweeg gebrachte veranderingen zijn niet duurzaam gegarandeerd.
 • Notie van tijdverspilling met het uitleggen van basisprocessen in de organisatie.
 • Kennis en kunde blijven niet in de organisatie na het traject (dit nadeel heb ik zelf ook ondervonden toen ik zelf gebruik maakte van externe consultants voor mijn werkgever. Daarom is onze werkwijze zodanig aangepast dat we al onze kennis en kunde vastleggen en overdragen aan sleutelpersonen in de organisatie)

De lijst van nadelen is uiteraard korter dan de lijst voordelen ;) Mijn ervaring leert dat er veel goede consultants zijn maar er zijn er ook bij waar er een duidelijke mismatch mee kan zijn. Spijtig genoeg komt dat ook voor. Vooral als er met mensen wordt gewerkt speelt hoe cliche het ook klinkt, maturiteit in het omgaan met mensen, luisteren en empathisch vermogen blijven de sleutel tot succes.

Voordelen

 • Een externe kan ‘informele geschillen en spanningen’ waarnemen en bespreekbaar maken waardoor het klimaat in de organisatie opgeschoond wordt en teamwerk gestimuleerd wordt.
 • Ervaringen van de externe met andere organisaties en situaties kunnen leiden tot het oplossen van problemen of voorstellen voor strategieën die al uit de kinderschoenen zijn en hun nut hebben bewezen waardoor risico’s minder zwaar wegen en investeringen met grotere zekerheid gedaan kunnen worden.
 • Sterkten en kansen bevestigd krijgen van externen sterken de motivatie van het team aan en inspireren om te de doelstellingen te behalen en eventuele veranderingen te ondergaan.
 • Niemand houdt van veranderingen maar om veranderingen in de organisatie bespreekbaar te maken, is de rol van de externe als een katalysator en creëert een ‘safe zone’ voor alle betrokkenen vrij van ‘angsten’ in de organisatie.
 • Een consultant biedt specialisme, deskundigheid, ervaring met het brede veld en lessons learned waardoor het beleidsplan niet een ‘onder onsje’ is maar ‘out-of-the-box strategie’.

Vrijblijvend aanbod

Uiteraard zijn er nog een heleboel vragen die nog niet aan de orde zijn gekomen. Een vrijblijvend gesprek zal u inzicht geven in wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt uw beslissing uitstellen tot u onze voorstel heeft ontvangen. 

Vul nu het contactformulier in voor een vrijblijvend aanbod en ervaar de meerwaarde van DiMeOr Consultancy.