GRAFISCH ONTWERPEN

Waarom?

image31

Grafisch-ontwerpers scheppen een visueel concept van je boodschap om anderen te inspireren, informeren en hun aandacht vast te houden. We ontwikkelen het algehele ontwerp en zorgen eventueel voor de productie ervan: advertenties, brochures, tijdschriften, verslagen en andere gedrukte en digitale media.

welke mogelijkheden?

image32

Zichtbaarheid, de indruk die het ontwerp bij het publiek oproept, de waarden en cultuur die gerepresenteerd worden, de mix van boodschap en effect: dat is de deskundigheid van onze grafisch-ontwerper.

Wat kunt u verwachten?

image33

1. Gesprek met de klant om de algemene gedachte en doel te begrijpen.

2. Adviezen voor opmaak wat kleur, vorm, lettertype/-grootte en formaat.

3. Tekst en gegevens vastleggen.

4. Concept van het ontwerp voor goedkeuring.

5. Combinatie met kunstzinnigheid, technologische deskundigheid en kennis van impact.

Nadelen

image34

Nadeel van een externe begeleiding:

· Kostbaar

· Twijfel in het besluit om belangrijke zaken in handen van externen te leggen.

· Teweeg gebrachte veranderingen zijn niet duurzaam gegarandeerd.

· Notie van tijdverspilling met het uitleggen van basisprocessen in de organisatie.

. kennis en kunde blijven niet in de organisatie na het traject (dit nadeel heb ik ondervonden toen ik zelf gebruik maakte van consultancy-diensten voor mijn werkgever. Daarom is onze werkwijze zodanig aangepast dat we al onze kennis en kunde vastleggen en overdragen aan sleutelpersonen in de organisatie)


de lijst van nadelen is uiteraard korter dan de lijst voordelen ;)Voordelen

image35

Voordeel van een externe begeleiding:

· Een externe kan ‘informele geschillen en spanningen’ waarnemen en bespreekbaar maken waardoor het klimaat in de organisatie opgeschoond wordt en teamwerk gestimuleerd wordt.

· Ervaringen van de externe met andere organisaties en situaties kunnen leiden tot het oplossen van problemen of voorstellen voor strategieën die al uit de kinderschoenen zijn en hun nut hebben bewezen waardoor risico’s minder zwaar wegen en investeringen met grotere zekerheid gedaan kunnen worden.

· Sterkten en kansen bevestigd krijgen van externen sterken de motivatie van het team aan en inspireren om te de doelstellingen te behalen en eventuele veranderingen te ondergaan.

Niemand houdt van veranderingen maar om veranderingen in de organisatie bespreekbaar te maken, is de rol van de externe als een katalysator en creëert een ‘safe zone’ voor alle betrokkenen vrij van ‘angsten’ in de organisatie.

· Een consultant biedt specialisme, deskundigheid, ervaring met het brede veld en lessons learned waardoor het beleidsplan niet een ‘onder onsje’ is maar ‘out-of-the-box strategie’.

Vrijblijvend aanbod

image36

Vul nu het contactformulier in voor een vrijblijvend aanbod en ervaar de meerwaarde van Dr vrijblijvend gesprek zal u inzicht geven in wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt uw beslissing uitstellen tot u onze voorstel heeft ontvangen. 

Vul nu het contactformulier in voor een vrijblijvend aanbod en ervaar de meerwaarde van DiMeOr Consultancy.