Uw reden voor het investeren in kwaliteit

Kwaliteit ontstaat niet spontaan; er moet hard aan gewerkt worden. Keuzes moeten gemaakt worden die gepaard gaan met een visie op lange termijn. Kwaliteit is de beste investering voor elke organisatie en is geen luxe; het is een must!

Kwaliteitszorg leidt tot:

 • Verbetering van uw imago en geloof in uw onderneming.
 • Tevreden klanten, investeerders, ondersteuners.
 • Processen zijn intern afgestemd en efficient.
 • Besluitvorming is gebaseerd op realiteit
 • Verbetering gebeurt terwijl je normale processen gaande zijn.
 • Medewerkers zijn betrokken en dragen meer verantwoordelijkheid.

Werkswijze

 • We gaan de standaarden bepalen voor klantencontact: hoe moeten zij zich voelen, welke indruk wil je dat ze overhouden?
 • We kijken wie een rol speelt in die dienstverlening
 • We gaan een feedback-culture ontwikkelen in de organisatie.
 • Welke functionaris draagt bij in welke mate en waarom?
 • Deze vragen gaan we doornemen en in kaart brengen hoe de processen op elkaar afgestemd zullen worden.  

Nadeel van een externe begeleiding

 • Kostbaar
 • Twijfel in het besluit om belangrijke zaken in handen van externen te leggen.
 • Teweeg gebrachte veranderingen zijn niet duurzaam gegarandeerd.
 • Notie van tijdverspilling met het uitleggen van basisprocessen in de organisatie.
 • Kennis en kunde blijven niet in de organisatie na het traject (dit nadeel heb ik ondervonden toen ik zelf gebruik maakte van consultancy-diensten voor mijn werkgever. Daarom is onze werkwijze zodanig aangepast dat we al onze kennis en kunde vastleggen en overdragen aan sleutelpersonen in de organisatie)

De lijst van nadelen is uiteraard korter dan de lijst voordelen ;)

Voordeel van een externe begeleiding

Een externe kan ‘informele geschillen en spanningen’ waarnemen en bespreekbaar maken waardoor het klimaat in de organisatie opgeschoond wordt en teamwerk gestimuleerd wordt.

 • Ervaringen van de externe met andere organisaties en situaties kunnen leiden tot het oplossen van problemen of voorstellen voor strategieën die al uit de kinderschoenen zijn en hun nut hebben bewezen waardoor risico’s minder zwaar wegen en investeringen met grotere zekerheid gedaan kunnen worden.
 • Sterkten en kansen bevestigd krijgen van externen sterken de motivatie van het team aan en inspireren om te de doelstellingen te behalen en eventuele veranderingen te ondergaan.
 • Niemand houdt van veranderingen maar om veranderingen in de organisatie bespreekbaar te maken, is de rol van de externe als een katalysator en creëert een ‘safe zone’ voor alle betrokkenen vrij van ‘angsten’ in de organisatie.
 • Een consultant biedt specialisme, deskundigheid, ervaring met het brede veld en lessons learned waardoor het beleidsplan niet een ‘onder onsje’ is maar ‘out-of-the-box strategie’.

Vrijblijvend aanbod

Uiteraard zijn er nog een heleboel vragen die nog niet aan de orde zijn gekomen. Een vrijblijvend gesprek zal u inzicht geven in wat wij voor u kunnen betekenen. Besluit na het ontvangen van onze voorstel.

Vul nu het contactformulier in voor een vrijblijvend aanbod en ervaar de meerwaarde van DiMeOr Consultancy.