image119

VORMINGEN

Samen werken is een kwestie van samen hetzelfde willen bewerkstelligen; werken aan een gezamenlijk resultaat. Sleutelwoord is ‘willen’. 

De cliche: ‘waar een wil is, is een weg’ is tijdloos maar zo ook de uitdaging om de ‘wil’ niet te laten overschaduwen of laten inboeten in prioriteit door de schreeuw van de dagelijkse actualiteit die vaak aanzet tot paniek voetbal.

Doordacht, gebalanceerd en strategisch werken is de enige weg voor stabiliteit, groei en duurzaamheid. Dat neemt niet weg dat er geen ruimte moet zijn voor inspelen op de actualiteit; het een sluit het andere niet uit. Zorg ervoor dat je een kritische quota van teamleden hebt die de balans in stand houden. Deze hoeveelheid medewerkers en hun kwaliteit zijn belangrijk om in te investeren en zo hun neuzen steeds in de juiste richting te houden. 


Boek een vorming voor uw team:

Emotionele intelligentie - Conflicthantering op de werkplek - Team coaching.


Kosten:

In house training voor een groep van max. 15 personen: 

Standaard groepstarief: 1950 Euro ex. BTW

Op maat groepstarief: 2750 euro ex. BTW

Per persoon: 250 euro ex. BTW

Emotionele intelligentie (EQ)

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een link bestaat tussen EQ en prestaties op de werkvloer. Mensen die er wel over beschikken presteren over het algemeen beter dan mensen die dat niet doen – behalve in bepaalde vakgebieden waar een hoge mate van abstract denken vereist is.Het vermogen om grip te krijgen op je eigen emoties helpt je onder druk gelanceerd te blijven– wat weer betekent dat je rationeel kunt nadenken en de juiste beslissingen kan nemen. En dat straalt weer af op je collega’s, die vervolgens ook rustig en effectief blijven.Het effect? Vertrouwen hebben in jouw kunnen, wat het verschil kan maken tussen slagen of crashen in een crisissituatie.
Conflicthantering op de werkplek: Geen twee mensen zijn hetzelfde en er komen in elke relatie wel momenten waar de verschillen de naar voren komen. Hoe om te gaan met die momenten en toch een werkzame sfeer behouden, is niet gemakkelijk maar wel mogelijk. 


Na de vorming:

  • Je kent jouw gedrag en persoonlijke stijl bij conflicten
  • Je kunt rationeler afwegen hoe jij handelt
  • Je hebt een positieve kijk op conflicten en herkent de kansen ervan
  • Je kunt conflicten herkennen, effectief hanteren en bespreekbaar maken
  • Je stuurt conflicten bewuster in de gewenste richting.

Creatief en Innovatief Problemen op de Werkvloer Oplossen

Achtergrond voor deze cursus:

Hoe effectief verwerkt u informatie van uw omgeving? 

In welke mate zijn uw emoties betrokken bij uw besluitvormingsprocessen?

Hoe rationeel en objectief bent u in het oplossen van problemen?

Vanaf uw besluit om in de ochtend op te staan tot het moment u uw ogen in de avond weer sluit, neemt u besluiten en lost u problemen op. Gedurende de dag wordt u geconfronteerd met een variëteit aan problemen en besluiten die een rationele, bedachtzame respons vereisen, gebaseerd op goede emotionele bewustzijn.


Goede besluitvorming is gebaseerd op inzicht en begrip in de problematiek en bewuste toepassing van effectieve oplossingsmodellen. Het betekent dat je realistisch met situaties kan omgaan als ze zich voordoen terwijl je je interne balans behoudt en je impulsen niet toestaat je beslissingsvermogen te verstoren.


Zowel creativiteit als bewuste opmerkzaamheid (mindfulness) liggen aan de basis bij het oplossen van problemen, gepaard met intuïtie. Intuïtie is een besluitvormingsproces dat in het beroepsleven vaak over het hoofd wordt gezien. Toegepast in een bewuste, opmerkzame wijze, kan het oplossingsmodellen verrijken en realistischer maken.


Inhoud van de cursus:

De cursus is gebaseerd op “Decision-Making component of Reuven Bar-On's comprehensive assessment of emotional intelligence”. Er is echter geen voorkennis vereist om het materie goed te kunnen volgen.

Deze cursus helpt als u proactief wilt werken naar oplossingen die u in staat stellen tijdig besluiten te nemen, terwijl u werk-gerelateerde problemen het hoofd biedt, om toegevoegde waarde te leveren aan het bedrijf en de klanten. Bovendien, de vaardigheden, processen en middelen die aangereikt worden in deze cursus, zult u als verrijkend ervaren voor andere aspecten in uw leven.


De cursus gaat in op:

    • Manieren om creativiteit te stimuleren en verhogen

    • Moderne bedrijfstechnieken die mindfulness incorporeren

    • Emotionele impulsen begrijpen en overwinnen in het voordeel van gebalanceerde besluitvorming.

    • De relatie tussen uw leefwijze en emotionele intelligentie.

    • Motivatie en relatie verbetering van werknemers in diverse relaties.

Er zijn 5 praktische oefeningen die de kwaliteit van besluitvorming bij de cursist zullen helpen vergroten:

    • Beoordeel uw Besluitvormingsproces

    • Begrijp uw Realiteit

    • Problemen oplossen met SCAMPER

    • Impulsen en Voldoening

    • Mindfulness praktische activiteit


De cursus bestrijkt 12 uren (verdeeld over 3 dagdelen van 4 uren). 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor eenieder die het besluitvormingsproces wilt begrijpen en bewust wilt sturen teneinde de kwaliteit en effectiviteit ervan te verhogen. 

Voorwaarden voor de cursisten:

    • Interesse in het begrijpen van emotionele intelligentie, geen voorkennis is echter vereist.

    • Interesse in hoe u uw emoties inzet en uw impulsen beheert om effectief problemen op te lossen en de beste keuzes te maken.

    • Bereidheid om meer te weten over innovaties, creativiteit en zelfrealisatie als technieken om problemen op te lossen en besluiten te nemen.


Na de cursus kunt u:

    • Uw kritische denkvermogen en interne creativiteit aanwenden voor een betere besluitvorming.

    • Barrières herkennen en verwijderen die creativiteit en innovatie in uw beroepsleven in de weg staan.

    • Voorbijgaan aan standaard wijzen van denken en de wereld zien met een brede blik waardoor u meer informatie absorbeert over aspecten rondom bestaande problematieken en ze daardoor beter kan omschrijven.

    • Begrijpen hoe uw realiteit verschilt van anderen en waarom.

    • Uw emotionele intelligentie sterker ervaren.


Voor u als werkgever:

Emotionele intelligentie beïnvloedt cruciale aspecten van werknemers:

    • Fysiek: individu heeft meer energie, slaapt beter en voelt zich vitaler,

    • Mentaal: individu heeft 50% minder kans op burn-out, kan beter ontspannen, minder last van stressvolle periodes of situaties, kan zich beter concentreren en reageert bewuster op stressvolle situaties,

    • Sociaal: individu is beter in het aangaan van relaties en communiceert effectiever,

    • Creativiteit: Individu ontwaart de innerlijke creatieve natuur en kan sneller alternatieven voorstellen,

    • Bewustzijn: individu is authentieker, veerkrachtiger en heeft meer zelfvertrouwen.

image120

Teamcoaching


  • Haal het maximale rendement uit je team
  • Zorg dat individuele teamleden zich kunnen ontwikkelen
  • Laat je team optimaal samenwerken


We ontsluiten en verbinden het potentieel binnen teams. Zo versnellen we het ontwikkelproces in teams en zorgen we ervoor dat teams een waardevolle bijdrage leveren aan organisatiedoelstellingen.
Wat kunt u verwachten:Intakegesprek voor het helder maken van de vraag, gewenste resultaat, sleutelpersonen, en andere factoren die van belang zijn voor het eind resultaat.Elke training is een middel om verandering teweeg te brengen. Kennis tijdens de vorming moet niet alleen overgedragen worden maar ook geabsorbeerd en verteerd worden. Ruimte voor vragen, verschil in begripsvorming, culturele interpretaties en realiseerbaarheid beïnvloeden het gewenste resultaat.
Wij geloven in maatwerk want mensen zijn weliswaar overal mensen maar de verschillen in omgeving, leiderschap en bedrijfscultuur maakt dat elke vorming steeds een uniek product is. Informeer naar onze effectieve en resultaatgerichte vormingen.